Herhalingstrainingen Reanimatie/AED voorjaar 2023.

Nieuwsbrief mbt stand van zaken en de trainingen op onze nieuwspagina

Stichting SPOED draagt er zorg voor dat er voldoende vrijwilligers in Diepenheim en Markvelde getraind zijn om te kunnen reanimeren en de in het Stedeke aanwezige AED’s te kunnen bedienen. Vrijwilligers die getraind zijn schrijven zich in in het Lekenhulpsysteem.  Krijgt iemand in de buurt een hartstilstand, dan wordt de vrijwilliger opgeroepen om te gaan reanimeren of de AED op te halen. Er kan dan gestart worden met reanimeren al voordat de ambulance er is. Het is aangetoond dat dit levens kan redden.

Onze Donateurs

AED Ingezet

Contact

Na een telefonische melding, via 112, zal de meldkamercentralist in geval van een hartstilstand, direct na het sturen van twee ambulances, het alarmeringssysteem activeren. Dit systeem bestaat uit een database met opgeleide hulpverleners en alle beschikbare AED’s. De hulpverlener, ingeschreven in het systeem, die binnen een cirkel met een straal van 500 tot 1000 meter van het slachtoffer woonachtig is (het systeem bekijkt dit automatisch) krijgt op dat moment een SMS-bericht op de mobiele telefoon met instructies. Deze instructies kunnen inhouden “start reanimatie” of “haal de AED” met daarbij genoemd de plaats van de AED, eventueel de pincode van de kast en het adres van de hulpvrager. Het is de bedoeling dat de hulpverlener het bericht opvolgt en zich vervolgens zo snel mogelijk naar het genoemde adres begeeft om te reanimeren en/of de AED in te zetten.

Het gaat om een vrijwillig systeem en de hulpverlener verleent alléén hulp als deze daartoe in staat is. Mocht hij / zij, om welke reden dan ook, geen hulp kunnen of willen verlenen dan reageert hij / zij niet op de oproep. De hulpverlener bepaalt steeds zelf of hij / zij op dat moment in staat is om hulp te bieden. Per alarmering worden meerdere hulpverleners gealarmeerd. Hierdoor wordt de kans vergroot dat ook werkelijk één van hen hulp gaat verlenen. Eigenlijk wordt hiermee een beroep gedaan op het aloude Twentse “Noaberschap”.

Klik hier voor meer informatie over het lekenhulpsysteem